Alpha in Tiel
2024

Wat is Alpha 

Je kunt als mens met tal van vragen rondlopen over de zin van het bestaan. Is er meer dan wij kunnen zien? Bestaat God nu wel of niet? En als er een God is, hoe zit het dan met het leed op deze wereld?  En Jezus, heeft die nu wel of niet bestaan? Wat geloven christenen eigenlijk? En die Bijbel, wat is dat voor een boek? 

Tijdens de Alpha-cursus komen veel onderwerpen aan de orde, zodat je aan het eind van de cursus een antwoord hebt op de vragen, wat is de Bijbel voor een boek en wat geloven christenen. En je hebt volop de gelegenheid om met jouw vragen te komen. 

En Alpha is ook gewoon gezellig. Daarom beginnen we iedere cursusavond  om 18.00 uur met een heerlijke maaltijd. En om 21.00 uur sluiten we de cursusavond af.

Geïnteresseerd? Zin gekregen? Meldt je dan aan met het contactformulier. We zien je graag in september.